Ana sınıfı “Bilişim Teknolojileri” derslerinde öğrencilerimizebilgisayarı sevdirmek, eğlenerek öğrenmelerini sağlamak hedeflenir. Eğitsel oyunlarla,boyama, yap-boz, tangram ve satranç programı gibi etkinliklerle, bilgisayar vebilgisayarın fiziksel birimlerini (klavye, ekran, fare) kullanma becerilerini geliştirmeyeçalışılır.Fare ve klavye kullanımına yönelik etkin becerilerin kazandırılması amacıyla eğitselzekâ oyunları ve yazılımlar kullanmakta böylece öğrendikleri bazı soyut kavram ve konularla ilgili kazanımlarının 1.sınıfa hazırlık kapsamında pekiştirilmesine de olanak sağlanmaktadır.

Belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür. Bale dansı, mimik, müzik, duygu ve dekor sanatlarının ileri standartlar ilebirleştirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanımlanabilir.

Sayfamızı Yaplaşın