Sinema

Sosyal ve duygusal gelişim, okul öncesi dönemin önemli bir parçasıdır. Çocuk,

2014-07-13
Halk Dansları

Belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri

2014-08-27
Serbest Zaman

Bu etkinlik planlama-çalışma-hatırlama bölümlerinden oluşur. Planlamada çocuğun karar

2014-07-14
Dil Etkinliği

Türkçenin düzgün kullanımını sağlamak ve çevre etkileşimlerinikolaylaştırmak

2014-08-27
Oyun

Oyun çocuğun yaşamı anlama yoludur. Oyun sırasında yapılan gözlemler aynı zamanda duygu ve

2014-08-27
Müzik Sınıfları

Belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri

2014-08-27